Çok Okunanlar
Anasayfa » YAZILAR » Askere giden işçi askerlik dönüşü tekrar işe dönebilir mi?

Askere giden işçi askerlik dönüşü tekrar işe dönebilir mi?

  • İŞ Kanunu 31. Maddeye göre askere gitmek için işten ayrılan işçi, askerlik görevinin bitmesinden itibaren2 ay içinde başvurması halinde işveren işçiyi işe almak zorundadır.
  • İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır.
  • Askerlik görevinin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istediği takdirde işveren işçiyi eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka işçilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aksi durumda 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İş Kanunu Madde 31;

Askerlik ve kanundan doğan çalışma
Madde 31 – Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.
İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir