Öne Çıkanlar
Anasayfa » AYM KARARLARI » İnfaz Kurumundaki kapalı görüşlerin sistematik bir şekilde teknik araçla dinlenmesi ve kaydedilmesi – Kanunla düzenlenmemesi – Haberleşme hürriyeti ile özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlali

İnfaz Kurumundaki kapalı görüşlerin sistematik bir şekilde teknik araçla dinlenmesi ve kaydedilmesi – Kanunla düzenlenmemesi – Haberleşme hürriyeti ile özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlali

AYM; İnfaz Kurumundaki kapalı görüşlerin sistematik bir şekilde teknik araçla dinlenmesi ve kaydedilmesi koşullarının kanunla düzenlenmemesi nedeniyle haberleşme hürriyeti ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiş olup başvurucuya 6 bin TL manevi tazminat ödenmelidir. (Hayri Bacaklıoğlu, B. No: 2019/38024, 24/5/2023, § …) 

Başvurucu; ihlalin tespiti, yeniden yargılama yapılması ve 250.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Başvuruda tespit edilen hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılamayapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Bu kapsamda kararın gönderildiği yargımercilerince yapılması gereken iş, yeniden yargılamaişlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir (Mehmet Doğan [GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018, §§ 54-60; Aligül Alkaya ve diğerleri (2), B. No: 2016/12506, 7/11/2019, §§ 53-60, 66; Kadri Enis Berberoğlu (3) [GK], B. No: 2020/32949, 21/1/2021, §§ 93-100). Eski hâle getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 6.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, olay ve olguları somut başvuru ile benzer nitelikte olan Eşref Köse (B. No: 2017/38098, 3/6/2020) kararında uygulanacak anayasal ilkeleri belirlemiştir. Bu çerçevede kapalı görüşlerde yapılan konuşmaların sistematik bir şekilde teknik araçla dinlenmesi ve kaydedilmesinin koşullarının kanunla düzenlenmediği gerekçesiyle haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Somut başvuruda, anılan kararda açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Bu doğrultuda başvurucunun Anayasa’nın 20. ve 22. maddelerinde güvence altına alınan haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

Kararın Tamamı İçin Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir