Gündem
Anasayfa » AYM KARARLARI » Anayasa Mahkemesinden Mülkiyet Hakkıyla İlgili Emsal Niteliğinde Karar

Anayasa Mahkemesinden Mülkiyet Hakkıyla İlgili Emsal Niteliğinde Karar

Sahip olduğu taşınmaz üzerine kamu hizmet alanı şerhi konulan vatandaşı haklı bulan Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Söz konusu karar benzer durumdaki herkes için emsal teşkil etmektedir.

Bireysel başvuru konusu olayda başvurucu sahibi olduğu taşınmazının imar planında kamu hizmeti alanına ayrılması şeklinde gerçekleşen müdahale sebebiyle taşınmazını dilediği gibi kullanamamasına rağmen taşınmazının kamulaştırılmadığını ve kendisine tazminat ödenmediğini belirterek mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

Anayasa Mahkemesi imar uygulamasına konu edilen taşınmazın tapuda başvurucu adına kayıtlı olması dolayısıyla Anayasa’nın 35. maddesi bağlamında mülk teşkil ettiğini belirttikten sonra . Bu taşınmazın uygulama imar planında kamu hizmeti alanı olarak ayrılmasının mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiğini de kabul etmiştir.

Mahkeme ölçülülük yönünden yaptığı değerlendirmede uygulama imar planının onaylanmasından itibaren beş yıldan fazla süre geçmesine rağmen imar planında kamu hizmetine ayrılan taşınmazın kamulaştırılmaması ve herhangi bir tazminat da ödenmemesinin başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği kanaatine ulaşmıştır.

Başvurucunun mülkiyet hakkının korunması ile kamunun yararı arasında olması gereken adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğunu ve müdahalenin ölçülü olmadığı sonucuna varan Mahkeme, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Karar metni için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir