Anasayfa » AVUKAT » Biri Sizi Gözetliyor!

Biri Sizi Gözetliyor!

Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular için süre otuz gündür. Bu, hemen herkesçe bilinen bir durumken söz konusu sürenin ne zaman başlayacağı konusu bireysel başvuru kararlarında maalesef olumsuz bir şekilde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıda tam metnine ulaşabileceğiniz yakın tarihli bir karar ile başvurunun süre aşımı nedeniyle reddedildiği görülmekte. Karardan satır başları şöyle:

“Başvurucular vekili, gerekçeli kararı 17/7/2019 tarihinde UYAP’tan öğrendikten sonra 21/8/2019 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

6216 sayılı Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca bireysel başvuruların başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren OTUZ GÜN içinde yapılması gerekmektedir.

Bireysel başvurunun ön şartlarından biri de OTUZ GÜNLÜK SÜRE kuralıdır. Sürenin başvurunun her aşamasında dikkate alınması gerekir. OTUZ GÜNLÜK SÜREYE ilişkin başlangıç tarihinin tespitinde kanun hükmü gereği ö ğ r e n m e tarihi esas alınmalıdır.

Bireysel başvuru süresinin işlemeye başlaması yönünden nihai kararın gerekçesinin tebliği, öğrenme şekillerinden biridir. Ancak öğrenme, gerekçeli kararın tebliği ile sınırlı olarak gerçekleşmez; başka şekillerde de öğrenme söz konusu olabilir. Başvurucunun nihai kararın gerekçesini dava dosyasını incelemek suretiyle öğrenmesi mümkündür. Bu doğrultuda dosyadan suret alınması gibi hâllerde başvurucunun gerekçeli kararı öğrendiği kabul edilebilir. Başvurucuların nihai kararın gerekçesini öğrendiklerini beyan ettikleri tarih de bireysel başvuru süresinin başlangıcı olarak ele alınabilir.

Kullanıcıların UYAP üzerinden yaptıkları işlemlerin (doküman oluşturma, düzenleme, imzalama, açma, okuma ve yazdırma gibi) kayıt altına alındığı evrak işlem kütüğünün Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi sonucunda nihai kararın açılarak okunduğuna ilişkin bir işlemin tespiti hâlinde bu işlemi yapan ilgililerin işlem sırasında nihai kararın sonucunu öğrendiklerinin kabul edileceği, böyle bir durumda bireysel başvuru süresinin de bu tarihten itibaren başlatılması gerektiği belirtilmiştir.

Bir örnek karar için tıklayınız


Not: Ekli kararda aynı zamanda temyiz yolu açık olan bir hükme yönelik olarak, başvuruda bulunmanın etkili görülmemesi veya hukuki yarar olmadığı için bu yola başvurulmaması halinde sürenin ne zaman başlayacağı konusuna da değinilmiştir. Bu anlamda bozmaya uyma kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulmayarak, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının kullanılması halinde, mahkemece verilen kararın gerekçesiyle birlikte öğrenildiği tarih itibarıyla ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri kararı öğrendiklerine göre, bu tarihten itibaren otuz gün içinde başvuruda bulunulması gerektiği vurgulanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir